Phó Thủ tướng Lê Thành Long lần đầu dự phiên họp Chính phủ trên cương vị mới

Sau khi Hiệu trưởng Trường CĐ Y tế Quảng Nam bị bắt, vấn đề "đau đầu" của nhà trường trong việc ký bằng tốt nghiệp cho sinh viên đã được giải quyết.-Sport JUN88

首页